Litt om oss…

Over en kaffekopp, eller «kaffeprat» blant venner, er en blogg skrevet av Alexander Mousavi og Shoaib Sultan. Vi er to venner som er interessert i spørsmål knyttet til integrering, innvandring, samfunnsutvikling, ekstremisme, politikk, menneskerettigheter samt tro og tvil og masse annet. Vi har kjent hverandre i mange år, og det har blitt en rekke spennende og interessante samtaler, diskusjoner og debatter om ulike spørsmål gjennom årene. «Vi tar det over en kaffe» er en frase som ofte har vært brukt, og fra venner har vi ofte fått høre om kaffepratene våre. Dette ledet til ideen bak denne bloggen, «over en kopp kaffe».

Siden vi skriver om islam og muslimer til tider har mange spurt om hvorfor vi ikke refererer til religiøse kilder i større grad? Begrunnelsen er ganske enkel. Vi lever i et sekulært, flerreligiøst og flerkulturelt samfunn, og de samfunnsmessige spørsmålene vi debatterer handler sjeldent om religionen i seg selv. De handler om hvordan samfunnet utvikler seg, og eventuelt hvordan man ønsker at det skal utvikle seg. Dette er spørsmål, samtaler og debatter det er viktig at så mange som mulig deltar i. Da kan man ikke ha referanser som bare gir mening til noen mennesker i samfunnet. Religiøse så vel som ikke religiøse mennesker må få ha sine meninger om eksistensielle spørsmål, eller kunne velge å ikke ha dem. Hva den enkelte tror er privat, og faktisk sjeldent av offentlig interesse. Hva man mener om samfunnet er det stikk motsatte. For å besvare det innledende spørsmålet enkelt, kort og greit: «derfor».

Vi er begge enige med den danske dikteren Piet Hein som skrev «Den som kun tar spøk for spøk, og alvor kun alvorlig, han og hun har faktisk fattet begge deler dårlig.» Vi skriver om alvorlige spørsmål, men prøver å ikke ta oss selv for alvorlig og tar gjerne en spøk eller to. Vi skriver også om andre temaer, og innimellom vil vi anmelde bøker, filmer og skrive om helt andre emner enn de vi føler oss faglig godt forankret på. Vi håper dere har det like gøy med å lese her som vi har med kaffepratene våre. Kanskje møter vi noen av dere også, over en kopp kaffe. ©kaffeprat

 

 

Følg oss på Twitter