Norsk militæropplæring, større blodbad i fremtiden!

 

6aae89b90f302a4e4c9e1bec51b5a0f3Norge er med på å legge grunnlaget for nye blodige og alvorlige konflikter for fremtiden i Midtøsten. Det gjør vi gjennom treningsprogrammer som norsk forsvar driver på med i Syria og Irak. Det bør ikke være noe tvil om at de vi trener i dag vil på et eller annet tidspunkt rette sine våpen mot hverandre, sivilbefolkningen i sine områder og oss i Vesten.

Vesten generelt og Europa spesielt har blitt den nye «panikk» kontinentet. Daesh problemet og handlingsrammenheten har ført til at vi desperat eksperimenterer villt i en kamp mot en terrorgruppe som leker stat. 67 nasjoner og organisasjoner, herunder nesten samtlige vestlige land som er verdens mektigste militærmakter er med i denne kampen mot ca. 30000 soldater fra Daesh. Dessverre er den «beste strategien» vi har kommet opp med til nå, å la lokale ta seg av problemet på bakken, med luft støtte fra oss.

Deler av denne strategien er å trene opp opprørsgrupper som vi egentlig ikke vet hvem er og hva er i stand til. Så får disse gruppene militær opplæring og bevæpnes med avanserte våpen. Begrunnelsen er at vi ikke vil bruke egne bakkestyrker, noe som burde vært valget om en reelt sett var villig til å gjøre det som skal til for å ta ut Daesh. Vi bruker heller fly og droner, med massive sivile tap og et stadig voksende hat mot Vesten som resultat. Grobunn for ytterligere ekstremisme, eller ris til egen bak om noen få år med andre ord.

Historien gjentar seg igjen

Dette er ikke noe nytt fenomen i vestlig sammenheng. Vi har tidligere bevæpnet og trent opp Mojahedin i Afghanistan, i kampen mot Sovjet-Unionen. I tillegg til våpnene og treningen, som de fleste vet om, bidro USA også til en ideologisk radikalisering. Dette kjenner færre til. Deler av dette kom opp i en reportasjeserie i Washington Post, under navnet «the jihad schoolbook scandal». Taliban har fortsatt å bruke de samme skolebøkene, fordi de var så effektive. Daesh bruker lignende metoder, og ser ut til å ha lært fra dette.

I Syria har vi i begynnelsen av krigen gitt hjelp og støtte til «opprørsgrupper» som senere har sluttet seg til Daesh, eller som har begått grove brudd på menneskerettigheter og krigsforbrytelser. I Irak trener vi opp både kurdere og deler av sija-bevegelsen. Det interessante er at USA og kollisjonen var i bevæpnede krig mot deler av nettopp denne bevegelsen i Fallujah under okkupasjonen.

1346607

Trening av opprørsgrupper i Syria skjer selvfølgelig ikke sånn helt uten videre. Vi har nemlig fått disse opprørsgruppene til å «love» oss at de ikke vil bruke opplæringen og våpnene til noe annet enn i kampen mot Daesh. Vel, her er det fristende å si at naiviteten har ingen grenser. Men vi kan jo ikke skylde på uvitenhet heller, saken er at de vestlige statene vet nøyaktig hva de driver på med og vet veldig godt om konsekvensene av egne handlinger. De velger bare å «ta et problem om gangen», altså først Daesh og så tar vi oss av de andre etter hvert som de dukker opp. Slikt har nå nærmest blitt en tradisjon. Denne ad-hoc tilnærmingen ville ikke være så gal hvis kostnaden med slik taktikk ikke var massiv lidelse og tap av sivile liv.

READ  Krig mellom Islam og Vesten?

Slaget mot Daesh vil avsluttes men krigen vil fortsette

At kampen om makt skal fortsette og krigen ikke avsluttes med å fjerne Daesh er ikke en antagelse. Talsmann for The New Syrian Army (NSyA), en opprørsgruppe som Norge trener, har bekreftet dette overfor Aftenposten.

Det er heller ingen tvil om at krigen mellom kurdere og de statene som nekter dem selvstendighet vil blomstre etter hvert som Daesh blir borte. Her vil også tilførsel av avanserte utstyr og opplæring føre til mer avansert og kraftig krigføring. Resultatet blir altså mer tap av menneskeliv og ødeleggelse av infrastruktur.

Det å ruste opp sjia-bevegelser i Irak er en garanti for en sjiastyrt stat. Det vil føre til at andre religiøse og etniske minoriteter ikke vil klare å delta i en demokratisk prosess på grunn av makten som en part tilegnet seg. Derfor vil konflikter fortsette. Med dette utgangspunktet kan man godt påstå at det virkelige kaoset og blodbadet starter først etter at den felles fienden er borte.

Forskjellen vil i så fall være at disse gruppene, som vi ikke har noe kontroll over, vil være mer trent og bedre utstyrt for å kunne gjøre enorme skader. De vil bringe flere redsler og problemer for en sivilbefolkning som ikke har gjort noe galt. Deres kapasitet til å skape større lidelse har blitt forbedret og styrker gjennom våpnene og treningen som vi gir dem. Det er illusjon å tro at alle de lokale «allierte» vi har vil forbli lojale eller nøytrale mot Vesten, eller vil forholde seg til menneskerettigheter og krigens regler.

Det finnes ikke nevneverdig eksempler på slik «lojalitet» over tid. Mens det finnes mange eksempler der våre «allierte» har blitt til vår fiender. Dessverre kan vi med all sannsynlighet anta at de våpnene og treningen vi overfører til et kobbel av ulike grupper vil bli brukt mot hverandre, mot sivilbefolkningen og mot oss selv på et senere tidspunkt.

READ  Stakkars terrorist?

Vi må forstå at ingen av disse gruppene kan overleve uten støtte fra andre land i Midtøsten. Disse andre statene i Midtøsten, som dessuten er våre «samarbeidspartnere og allierte», er de som skaper antivestlige følelser blant befolkningen. Det er ganske så sikkert at når treningen er over og det ikke lenger er behov for støtte så vil tonen endre seg, slik historien også viser oss.

f000f7dc70a5a6c1c559b354182c767116 års krig i Midtøsten

De siste 16 årene har vestlige koalisjoner deltatt i kriger i Midtøsten eller har vært med å destabilisere regimer. Vår egen bombing av Libya, hvor FN avtalen man brukte som fikenblad var borte omtrent med det første skuddet som falt, er et altfor typisk eksempel.

Riktig nok var de som ble fjernet diktatorer som fortjente å bli fjernet. Problemet er at vi har fjernet sekulære diktatorer uten at det eksisterte noe folkelige alternativer som kunne ta over og bidra med stabilitet. Og når disse sekulære diktatorene som hadde holdt ekstremister i bånd fjernes, så bør det ikke være noe overraskelse at det vi har bidratt med er å gi en gavepakke til de som vi slåss imot i dag. Vi har både gitt dem kontroll over store geografiske områder og ressurser som de har fått tilgang til for å opprettholde sin krigføring.

Det å velte regimer er enkelt men det å skape demokrati og stabilitet gjennom militære makt er umulig. Afghanistan, Irak, Libya og nå Syria vitner om dette. Det å vinne kriger er også enkelt men det å skape fred er en formidabel oppgave som vi ikke har mestret på noe som helst måte historisk.

Det å velte regimer er en oppgave for folket og ikke fremmed militærmakter. Det skjer gjennom revolusjon. I prosessen påføres befolkningen lidelser og smerter. Lidelsene og smertene samler folket, og samhold blir varemerket til revolusjonen. I prosessen finner også folket sin leder som de kan samles rundt. Ledere kan ikke diktes opp av Vesten slik det skjedde i Irak og nå Syria. Folket vil ikke akseptere slike inngrep og da vil i ytterste fall borgerkrig være et faktum.

Tomrommet skaper nesten alltid terror og terrorister. Daesh oppstod som et resultat av invasjonen av Irak og oppløsningen av det irakiske militæret. Det illustrerer således problemet. Vi insisterer på å drive behandling som kanskje løser ett gitt problem, men som skaper et annet istedenfor.

Verdenssamfunnet har et ansvar for å støtte folkene i revolusjoner og strekke seg langt for å dempe lidelsene. Vi kan gjøre dette med å utøve press på makthaverne og bruke politikken aktiv. Slik USA f.eks. gjorde i Egypt med Hosni Mubarak.

READ  Vi ber IslamNet og Fahad Qureshi om unnskyldning

Det vil av og til være behov for militær innblanding der det handler om etnisk rensing og lignende med enorme tapt av menneskeliv. For dette har vil FNs R2P program som ble utarbeidet etter Rwanda. Verken Afghanistan, Irak, Libya eller Syria var i en slik situasjon når vi grep inn. Men slik var situasjonen når Daesh utvidet sitt territorium, en situasjon vi lot utfolde seg og vi grep dessverre ikke inn.

14315495_10153881895107671_49201023_oFordeling av skyld

Mye feil har blitt gjort av Vesten i disse krigene både når det gjelder formålene, strategiene og taktikkene. Mange liv har gått tapt som resultat av dette og svært stor del av infrastrukturen i flere land er ødelagt. USAs sittende administrasjon har innrømmet nettopp dette i forhold til Irak og Libya. Men dette er ikke ensidig Vestens skyld.

Når vi snakker om «opprørsgrupper» og «krigere» så sitter man med en forstilling som om disse har kommet på jorda fra andre planeter. Men sannheten er at disse gruppene representerer deler av befolkningen. Disse opprørsgruppene og såkalt lokale politikere har mye større andel av skylden. Hvis søken etter makt og innflytelse ikke var større enn hensynet til et mer friere og utviklet land, så ville de kunne skape fred og utvikling når de fikk anledning til det. De ville klare å løse problemene politisk gjennom å gi og å ta slik det skjedde i Tunisia. Det at det er borgerkrig er i større grad deres skyld og de har mye blod i hendene. Det bør gi Vesten enda større grunn til å ikke «være på leken» og ikke støtte opprørsgrupper som er makt-tørste.

Hva nå

Nå må vi ta grep og redusere skaden. Det finnes ingen politisk løsning på Daesh problemet. Terrororganisasjonen overlever i vakuumet som handlingslammelsen har skapt. Den tar livet av mange sivile lokalt og holder verden og Vesten i terrorens jerngrep. Vi må slutte med å bevæpne andre grupper og gi dem opplæring som setter dem i stand til å videreføre og utvikle krigen. Vi må sette inn bakkestyrker og frata Daesh deres geografiske områder og tilgangen til ressurser.

Vi må tenke litt langsiktig. Historien vil dømme oss alle og det vi har gjort. Mange vil settes i skammekroken fra øst til vest. La oss sørge for at fremtidens generasjoner ikke forbinder oss med følgende sitat fra Arnulf Øverland «Tilgi dem ikke, de vet hva de gjør»!

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Be the first to comment on "Norsk militæropplæring, større blodbad i fremtiden!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*