Blogg


No Picture

Mediavett

Har mediene et visst ansvar for hva de sprer ut til folk? La oss starte med tre litt ulike påstander. En: Spredning av gift via fly, også kjent som chemtrails er en realitet og en…


Har Vesten skylda?

  I møte med en del muslimer, møter en ofte på argumentet om at «vestlige land har skylda» for alt galt som skjer i den muslimske verden. Vestlige land har ikke et rent rulleblad når det…


Flagget må speile samfunnet

  Nasjonalflagget vårt må være noe hele folket kan stille seg bak. Spørsmålet som må stilles er om det norske nasjonalflagget fyller den funksjonen i dag?   Vi trodde nesten vi hadde unngått det denne gangen,…


Stakkars terrorist?

  Noble intensjoner er vel og bra, men manglende kobling til virkeligheten er problematisk. Er det en forskjell mellom en som har gått gjennom en radikaliseringsprosess her hjemme, og noen som har vært tilsluttet terrororganisasjonen…


Til imamens forsvar

  Vi har begge sagt og ment mye om imam Nehmat Ali Shah og “bråket” rundt ham. Nå er det på tide å revurdere våre ståsteder. Ja det har vært mye bråk rundt imamen i…


Innenriks vs utenriksmoral

Stortingets svik opp mot menneskerettigheter fortjener mye mer fokus. 26. april 2016 vedtok Stortinget nok en gang salg av militært utstyr, såkalt b-materiale, til Saudi Arabia. Med unntak av SV og MDG stemte samtlige partier…