Samfunn

Til imamens forsvar

  Vi har begge sagt og ment mye om imam Nehmat Ali Shah og “bråket” rundt ham. Nå er det på tide å revurdere våre ståsteder. Ja det har vært mye bråk rundt imamen i…