Samfunn

Bryt stillheten!

  Til dere unge jenter som i den siste tiden har reist dere mot ukulturen som finnes der ute, dere som har fortalt deres historier og begitt dere inn på farefulle veier, TUSEN TAKK! Enighet…


No Picture

Mediavett

Har mediene et visst ansvar for hva de sprer ut til folk? La oss starte med tre litt ulike påstander. En: Spredning av gift via fly, også kjent som chemtrails er en realitet og en…


Flagget må speile samfunnet

  Nasjonalflagget vårt må være noe hele folket kan stille seg bak. Spørsmålet som må stilles er om det norske nasjonalflagget fyller den funksjonen i dag?   Vi trodde nesten vi hadde unngått det denne gangen,…


Innenriks vs utenriksmoral

Stortingets svik opp mot menneskerettigheter fortjener mye mer fokus. 26. april 2016 vedtok Stortinget nok en gang salg av militært utstyr, såkalt b-materiale, til Saudi Arabia. Med unntak av SV og MDG stemte samtlige partier…