Samfunnssikkerhet


Stakkars terrorist?

  Noble intensjoner er vel og bra, men manglende kobling til virkeligheten er problematisk. Er det en forskjell mellom en som har gått gjennom en radikaliseringsprosess her hjemme, og noen som har vært tilsluttet terrororganisasjonen…